Hoe bereid je het best een investeringskrediet voor?

Een investeringskrediet aanvragen is helemaal niet hetzelfde als een brood kopen. Dat wil concreet zeggen dat het als bedrijf moeilijker en moeilijker wordt om een krediet te kunnen verkrijgen en daarom is het essentieel. Volgens specialisten van Amplitudo zijn volgende punten belangrijk om te weten en te doen wanneer u een kredietaanvraag wilt voorbereiden.

Rating van je bedrijf

De bank geeft uw bedrijf een intrest en voorwaarden die afhankelijk zijn van de rating van je bedrijf. Hoe beter je rating dus, hoe interessanter het krediet dat je kan verkrijgen. De rating van een bedrijf is gebaseerd op drie pijlers:

1. Financiële cijfers
Hiervoor kijkt een bank naar de solvabiliteit, rendabiliteit en liquiditeit van je onderneming. Ook kijkt men of er zich geen eerdere problemen voordeden inzake belastingen, btw-administratie en RSZ en eerdere toegestane kredieten.

2. Management
Niet alleen worden de financiële cijfers bekeken ook wordt de management van uw onderneming onder de loep genomen, ook het businessplan, de organisatie van het bedrijf en de kwaliteiten van de bedrijfsleider zelf worden grondig onderzocht.

3. Marktsegment
Ook het marktsegment en de marktpositie van uw onderneming in dat marktsegment worden grondig bekeken. Sommige segmenten zijn voor banken minder betrouwbaar dan andere. Vooral starters in eender welk segment, horecabedrijven, immobiliënbedrijven en financiële holdings worden anders beoordeeld.

Financieel plan opstellen

Belangrijk is dat u voor de bank een goed financieel plan opstelt waarbij volgende elementen essentieel zijn:

  • Een recente (niet ouder dan 3 maanden) resultatenrekening en balans met de bijhorende financiële kengetallen.
  • Prognoses voor de rest van het boekjaar en de komende boekjaren. Wees hierbij zo realistisch mogelijk: ga dus uit van de onderkant van uw geschatte omzet en houdt bij de raming van de kosten rekening met sommige mogelijke meerkosten.
  • Wees duidelijk en transparant: het is belangrijk dat de bank de situatie en de planning van uw bank zo goed mogelijk kan inzien.

Gesprek met de bankier

Het financiële plan is een belangrijke basis maar het is ook belangrijk uw plannen duidelijk uit te leggen aan de bankier. Hij moet het plan tot in het kleinste detail kunnen begrijpen om het te kunnen voor te leggen aan de kredietbeslisser. Zo een gemiddeld gesprek kan toch al gauw een uur duren.